Zeepreventorium De Haan
Ongesorteerde teksten
Zeepreventorium
Home » Ongesorteerde teksten
Cette page reprend tous les textes et photos qui n'ont pas trouvé place dans l'organisation en sujets du site web.

Deze pagina bevat een lijst van ongesorteerde onderwerpen.

Overige bijdragen

Beste Marc,
Zopas kom ik een bericht te krijgen dat Jean-Claude Van der Auwera op 12 mei ll. overleden is.
Zou het mogelijk zijn dit op uw blog te vermelden ?
Beste dank.
—Frans Callenaere

Jean-Claude Van der Auwera

Ik heb net nog een de site bekeken, wat een shock. Ik zat indertijd in de groep lost & found, bij Jean Claude van der Auwera. Zijn LP, De geboorte van zijn dochter (eva ?) De show met de groep, de aangename activiteiten, en de vele gesprekken in de groep, de sport, muzikale en andere aktiviteiten. Wat wij al niet meemaakten in die periode met Jan Wouters en 'Jean Claude van den opera'. Ik heb hen nooit vergeten. Die mensen hadden zo'n impact in onze manier van zijn. Daarom...Jean Claude, te laat, maar toch bedankt.
—Patrick Allaert

Eerste pagina!
Dit was eigenlijk de allereerste pagina over het zeepreventorium. Na de talrijke positieve opmerkingen werd de pagina uitgebreid tot een volwaardige site: 150-tal bladzijden op 1 maart 2007 en 307 pagina's en 65 forumonderwerpen op 1 januari 2011.

La toute première page du site des anciens du préventorium (qui n'avait pas encore son nom de domaine propre à l'époque). Le site contient actuellement 307 pages et 65 sujets de discussion sur le forum (en date du 1er janvier 2011).

Verschillende foto's
Photos qui n'ont pas trouvé une place sur d'autres pages: les feux de camps dans le Grand Puits, les représentations par les enfants, le football sur le terrain devant le préventorium.

Foto's die geen andere plaats hebben gevonden: kampvuur in het Grote Put, voorstellingen door de kinderen, voetbal vòòr de gebouwen.

Vreemde teksten en foto's - Etranges photographies
Een nieuw zwembad, grafstenen van medewerkers en de camionette in het water

Une piscine inconnue, les pierres tombales des collaborateurs du préventorium et la camionette à l'eau.

Crossage 1950
Le crossage était un jeu pratiqué par le personnel jusque dans les années 60 à l'emplacement de la salle Triton (qui n'existait pas encore à cette époque).

Dit was een spel dat vrij populair was tot in de jaren '60. het werd gespeeld op de velden achteraan het gebouw, waar nu de Tritonzaal gelegen is.

Je recherche encore des documents d'époque du prévent
Ik zoek nog altijd materiaal uit deze tijd
Yellow submarine-tijd, le thème de la conquète de l'espace,
Prevent-Print, Astel,…,
Freddy Qvick en Pierre Carteus (nu overleden: teveel sport is niet gezond, dat mag nu duidelijk zijn … of was het een gevolg van doping toen hij als voetballer bij Club Brugge speelde?)

De archieven van het zeepreventorium worden binnenkort opgenomen in het Rijksarchief, en je kan je persoonlijk archief met betrekking tot het zeepreventorium (of andere soortgelijke instellingen) schenken, zodat die gelinkt kan worden aan die van het zeepreventorium.

Les archives du préventorium seront bientot reprises par les archives du Royaume et tu peux offrir tes archives personnelles ayant trait au préventorium (ou toute autre institution équivalente) qui seront ainsi associées à celles du préventorium.


Het logo op de trainingspakken
Le logo sur les trainings


Nieuws op de site - Nouveautés sur le site
Waarom deze site - Pourquoi ce site?
TechTalk

29.09.2012 - 22:29:13 Jean-Pierre Dubois/Science Press vzw
Beroepshalve ben ik vaak in contact met archivarissen, in het rijksarchief en elders, zoals in de Archiefbank Vlaanderen en de vele erfgoedverenigingen en gemeentelijke erfgoedcellen.

Daarom meld ik graag dat anciens net zo goed goede kopieën van hun persoonlijk archief in bewaring kunnen geven of schenken aan het Rijksarchief. Wie hier info over wil kan contact opnemen met het rijksarchief. Denk ook niet te vlug dat uw documenten dan onbeperkt toegankelijk zullen worden, als u dat om een bepaalde reden (nog) niet wil. Het rijksarchief zal rekening houden met uw wensen en opmerkingen. Een schenking of een bewaargeving is bovendien helemaal gratis en zonder latere verplichtingen.

Denk ook niet te vlug dat uw document niet waardevol genoeg is. Bespreek dat gerust met de archivaris. Meestal is een eenvoudig document een waardevolle bron.

Schrik er ook niet voor terug om uw verhaal te vertellen. Doe het in het belang van de studie over de betekenis van preventoria, sanatoria, want die is echt wel onderbelicht. Ook hiervoor kunt u goede afspraken maken.

Code à introduire

In te geven kode