Hôme Familia
Folder “La Famille”
Zeepreventorium
Home » Preventoriums » Hôme Familia » Folder
“La Famille” was een kristelijk ziekenfonds. Ze beheerde oa. de Hôme familia.

“La Famille” était une mutualité chétienne qui disposait entre autre du Hôme Familia.

Hôme Familia Folder

"De Familie" was het christelijk ziekenfonds. Zij hadden toen een aantal instellingen, waaronder de Familia, waar zieke kinderen geplaatst konden worden. Ik weet heel goed dat ik samen met mijn moeder regelmatig naar de Rue des Chartreux (Karthuizerstraat 45) moest zodat ik geplaatst kon worden.

Le Hôme Familia faisait partie de la mutuelle catholique "La Famille". Je me rapelle très bien le dessin de la mutuelle (la main qui porte une famille). Les enfants malades dont les parents étaient adhérents à la mutuelle pouvaient être placés. Je me rapelle les longs trajects avec ma mère jusqu'à la rue des Chartreux pour les visites médicales et l'inscription.

Ik was echter niet ziek genoeg om meer dan drie maanden geplaatst te kunnen worden (enkel kinderen met een motorisch handicap konden langer blijven) zodat mijn ouders een andere oplossing moesten zoeken na een jaar: dit werd het zeepreventorium.

Malheureusement (si on peut dire), je n'étais pas assez malade, et mon séjour s'est limité à plusieurs périodes de trois mois chaque unes. Mes parents ont du chercher une autre solution: ce fut le préventorium marin.

De Home Familia in De Haan was "un peu de tout", een allegaartje van verschillende behandelingen, eigenlijk alles wat door de ziekenbond doorgestuurd werd. Je had de koloniekinderen die tijdens de vakantie kwamen. Sommigen kwamen in revalidatie omdat zij bijvoorbeeld astma hadden. Die kinderen bleven langer en er was daarom ook onderwijs voorzien.

De Familia behandelde ook gehandicapte kinderen, vooral motorisch. Ik herinner mij het zwembad (heel klein!) en de talrijke kinderen die in rolstoelen en met krukken rondliepen. Ik hoorde eigenlijk niet tussen deze groep gehandicapten, maar ik was te zwak om tussen de koloniekinderen te verblijven.

De instelling werd door zusters gerund, en je zag ze overal. Het leven op de ziekenboeg was aangenaam, maar tussen de koloniekinderen was het een hel: enorme slaapzalen, enorme refters, grote klassen waar alle leergangen gegroepeerd werden, weinig of geen bezoek van de ouders. Tijdens de vakantie kwamen er ook boys scouts, kwestie van de beschikbare capaciteit optimaal te benutten.

Le Familia hébergeait un peu de tout, en fait tout ce qui était envoyé par la mutuelle: les enfants en colonie de vacances, dont certains restaient pendant les vacances et d'autres restaient plus longtemps parce qu'ils faisaient une revalidation. Une école était prévue.

Le Familia s'occupait aussi d'enfants handicapés (surtout moteur). Je me rapelle la piscine (minuscule) et les enfants qui circulaient avec des béquilles ou en chaise roulante. Je faisais désordre parmi ces handicapés, mais j'étais trop faible pour vivre en colonie.

Il y a avait des soeurs partout. La vie à l'infirmerie était agréable, mais pas à la colonie: les dortoirs étaient imenses, les réfectoires énormes et les enfants de plusieurs années étaient étaient groupés dans une seule classe. Il y avait peu de visites de parents. Des boys scouts venaient pendant les vacances, question d'utiliser au mieux les places disponibles.

De brochure heeft vooral betrekking op de (zware) revalidatie, niet op de kinderkolonie. Voor de kinderen die in vakantie kwamen was er natuurlijk geen ergotherapie, logopedie, psychotherapie, audiometrie, hydrotherapie en kinesietherapie (de ziekenbond wordt zonder twijfel uitbetaald per moeilijk woord dat ze in hun folder kunnen plaatsen). De koloniekinderen hadden een grote slaapkamer onder het dak, aan de oostkant van de kapel.

La brochure qui est présentée ici reprend surtout les services de revalidation lourde. Pour les enfants en colonie de vacances, il n'y avait évidemment pas d'ergothérapie, pas de logopédie, pas de psychothérapie, pas d'audiométrie, pas d'hydrothérapie et pas de kinésiethérapie. On dirait que la mutuelle essaie de placer le plus de services possibles de manière à recevoir le plus d'argent (cela n'était pas différent au prévent). Les enfants en colonie dormaient sous les toits, dans un dortoir imense à l'est de la chapelle proéminente.

Er heeft nooit een beschermde werkplaats in de Familia bestaan, (wel in het zeepreventorium: de drukkerij Prevent-Print). Deze folder behandelt alle instellingen van De Familie, en daar hoorde ook een centrum in Koekelberg.

Il n'y a jamais eu d'atelier protégé au Familia, mais bien au préventorium marin (l'imprimerie Prévent-Print). Ce dépliant reprend toutes les institutions de la mutuelle La Famille, dont le centre de Koekelberg.

Code à introduire

In te geven kode